Unit Galeri Cawangan Kota Belub (Services)

HORSE RIDING ROAD SERVICE RENT

SEWA PERKHIDMATAN TAPAK LALUAN BERKUDA

NO.

ITEM

SEWA BAYARAN ORANG TEMPATAN SABAH

SEWA BAYARAN PELANCONG LUAR NEGERI/NEGARA

BAYARAN SEWA TAPAK
1 Menaiki Kuda Berhiasa: 
  • Adult (Malaysian): RM10.00
  • Adult (Other State/Non-Malaysian): RM30.00 
 
  • Children/Student (Malaysian): RM5.00
  • Children (Other State/Non-Malaysian): RM20.00
 
2 Sewa Kawasan Tempat Laluan Berkuda     RM 300

GALERI ETNIK CAWANGAN KOTA BELUD

NO.

ITEM

SEWA BAYARAN ORANG TEMPATAN SABAH

SEWA BAYARAN PELANCONG LUAR NEGERI/NEGARA

1 Bayaran Masuk Ke Galeri Etnik
  • Adult (Malaysian): RM10.00
  • Adult (Other State/Non-Malaysian): RM30.00 
  • Children/Student (Malaysian): RM5.00
  • Children (Other State/Non-Malaysian): RM15.00