E-Cultural Body (E-Badan Kebudayaan)

KLIK PROTAL INI BAGI MELIHAT

Syarat-syarat pendaftaran Badan Kebudayaan

sebarang pertayaan boleh hubungi di talian telefon 

018-9735673 (Puan Nora Martin)

Alamat Perhubungan
Sila pastikan dokumen dalam bentuk PDF
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
  1. Sijil Pendaftaran   
  2. Perlembagaan Pertumbuhan( jika pertubuhan )  
  3. Lesen Perniagaan  
  4. Profail atau resume   
  5. Lain - lain dokumen yang boleh menyokong permohonan.  

Sila pastikan dokumen dalam bentuk PDF.

One file only.
10 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Pilih satu kelas sahaja
nombor : 1 hingga 10 sahaja
Saya mengakui bahawa semua maklumat dalam borang di atas adalah benar.