Directory: Head of Department

Eva Anani Baggai
Penolong Pengarah Bahagian Seni Kraf
Eva.Baggai@sabah.gov.my
Yasidin Sibin
Pengurus Bahagian Pembangunan Perkampungan Budaya
Yasidin.Sibin@sabah.gov.my
Fiona Jamiyan
Pengurus Bahagian Dasar
Fiona.Jamiyan@sabah.gov.my
Esmarida Ebos
Pengurus Bahagian Penyelidikan
Esmarida.Ebos@sabah.gov.my
Jason Blasius
Pengurus Bahagian Sumber Manusia
Jason.Blasius@sabah.gov.my
Siti Mardalinah Neezm
Pengurus Bahagian Akaun
Siti.Mardalinah@sabah.gov.my
Hairul Aris
Pengurus Bahagian Pentadbiran
Hairul.Aris@sabah.gov.my
Mohd Nazrin Shah Nasip
Pengurus Bahagian Pendigitalan dan Publisiti
Mohd.Nazrin.Nasip@sabah.gov.my
Mohd Sofriezan Yahya
Pengurus Pusat Kebudayaan Murut Sabah Tenom
Sofriezan.Yahya@sabah.gov.my
Rozietha Bumburing
Pengurus Pusat Kebudayaan Sabah Penampang
Rozietha.Bumburing@sabah.gov.my
088-714462
088-714 464
Malik Rahim
Pengurus Bahagian Pengukuhan dan Hal Ehwal Etnik
Malik.Rahim@sabah.gov.my
Sony Jaya
Pengurus Bahagian Acara
Sony.Jaya@sabah.gov.my
Jonilus Gosmin
Pengurus Bahagian Pelancongan Budaya
Jonilus.Gosmin@sabah.gov.my
Julian Muslih bin Gingkou
Pengurus Bahagian Latihan dan Kemahiran
JulianMuslih.Gingkou@sabah.gov.my
Donald Guntabid
Penolong Pengurus Pusat Kebudayaan Murut Sabah
Daunal.Guntabid@sabah.gov.my
088-268 863/879
088-268 746
Nora Puriet
Ketua Unit Audit Dalaman
Nora.Puriet@sabah.gov.my
Madri Talih
Ketua Unit Galeri Etnik Cawangan Kota Belud
Madri.Talih@sabah.gov.my
Fazli Ahmad
Ketua Unit Galeri Etnik Cawangan Tawau
Fazli.Ahmad@sabah.gov.my