Menu

Products

Inventori Budaya Etnik Negeri Sabah - Etnik Dusun Tatana | Code to pay : ISBN 978-967-10848-8-5

SINOPSIS : Menerusi Inventori Budaya Etnik Dusun Tatana ini, etnik ini telah dikenal pasti menghuni kampung-kampung di daerah Kuala Penyu Sabah iaitu Mukim Bundu, Sitimpok dan Mentabawan serta beberapa petempatan kecil di daerah Beaufort iaitu Kampung Klias Kecil dan Kampung Tekuli. Keunikan yang terdapat pada ciri-ciri budaya yang boleh dilihat dalam kajian ini termasuklah asal usul Dusun Tatana yang berbeza dengn kebanyakan sub etnik Kadazandusun yang lain yang mengaitkan diri mereka dengan mitos Nunuk Ragang. Begitu juga dengan sambutan Tahun Baru Cina iaitu perayaan yang dikongsi bersama dengan etnik Cina di Sabah. [ For Purchases, please contact Marketing Division at 013-8638871 (Chin Sett Ling) / 016-8247346 (Said) ].
For online purchases, you can insert the ISBN NO into Sabah Pay > ISBN 978-967-10848-8-5

Please refer guideline here