Menu

Products

Inventori Budaya Etnik Negeri Sabah - Etnik Idahan | Code to pay : ISBN 978-967-10848-9-2

SINOPSIS : Etnik Idahan pada masa kini sedang mengalami proses perubahan corak kehidupan dari cara tradisional kepada moden. Proses perubahan yang amat ketara berlaku ialah dari segi amalan kepercayaan dan pantang larang. Unsur-unsur budaya lain yang semakin pupus termasuk alat muzik tradisional. Peralatan muzik tradisional hanya dimainkan semasa majlis perkahwinan dan biasanya pemain akan dijemput untuk membuat persembahan. Walau bagaimanapun, usaha-usaha untuk menonjolkan budaya dan tradisi etnik Idahan kini semakin mendapat perhatian. Salah satunya ialah membuat inventori budaya etnik Idahan, Usaha ini secara tidak langsung memberi daya tarikan kepada pelancong yang tertarik dengan kepelbagaian budaya yang terdapat di Sabah khusunya etnik Idahan. [ For Purchases, please contact Marketing Division at 013-8638871 (Chin Sett Ling) / 016-8247346 (Said) ].
For online purchases, you can insert the ISBN NO into Sabah Pay > ISBN 978-967-10848-9-2

Please refer guideline here