Menu

Directory

Bil.

Nama

Jawatan

Lokasi Pejabat

Maklumat

1. 

Mackey Apison

Pengurus Besar

Tingkat 3, Pejabat Pengurus Besar, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : 088 -268818(PA)

Nombor Faks: 088 -264235

Email Kerajaan: Mackey.Apison@sabah.gov.my

 

2. 

Masi Maksud

Tim. Pengurus Besar, Sektor Seni Budaya Dan Hal Ehwal Etnik

Tingkat 4, Pejabat Sektor Seni Budaya Dan Hal Ehwal Etnik, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : 088-268 841/857 

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Masi.Maksud@sabah.gov.my

 

3. 

Marcella Timothy

Tim. Pengurus Besar, Sektor Pusat Kebudayaan

Tingkat 5, Pejabat Sektor Pusat Kebudayaan, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : 088-268884 

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Marcella.Timothy@sabah.gov.my

 

4. 

Flora Iban

Tim. Pengurus Besar, Sektor Dasar Dan Perancangan Strategik

Tingkat 5, Pejabat Sektor Dasar Dan Perancangan Strategik, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : 088-259457

Nombor Faks: 088-268 746

Email kerajaan : Flora.Iban@sabah.gov.my

 

5. 

Sara Elisya Ahmad Shah

Pengarah Balai Seni Lukis Sabah

Balai Seni Lukis Sabah

Telefon Pejabat : 088-268806

Nombor Faks: 088-210040

Email Kerajaan: SaraElisya.Ahmad@sabah.gov.my

 

6. 

Eva Anani Baggai

Penolong Pengarah Balai Seni Lukis Sabah

Balai Seni Lukis Sabah

Telefon Pejabat : 088-28875

Nombor Faks: 088-210040

Email Kerajaan: Eva.Baggai@sabah.gov.my

 

7. 

Rozietha Bumburing

Pengurus, Pusat Kebudayaan Sabah Penampang

Pusat Kebudayaan Sabah Penampang

Telefon Pejabat : 088-714462

Nombor Faks: 088-714 464

Email kerajaan: Rozietha.Bumburing@sabah.gov.my

 

8. 

Maikol@ Maicheal Pingai

Pengurus, Pusat Kebudayaan Murut Tenom Sabah

Pusat Kebudayaan Murut Tenom Sabah

Telefon Pejabat : 088-268 863/879

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Maichael.Pingai@sabah.gov.my

 

9. 

Supian Buang

Pengurus Bahagian,

Persembahan Dan

Pembangunan Artistik

Tingkat 6, Pejabat Bahagian

Persembahan Dan

Pembangunan Artistik, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : 088-268460

Nombor Faks: 088-264235

Email Kerajaan: Supian.Buang@sabah.gov.my

 

10. 

 

Pengurus Bahagian,

Pengukuhan Dan Hal Ehwal

Etnik

Tingkat 6, Pejabat Bahagian Pengukuhan Dan Hal Ehwal

Etnik, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : -

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: 

 

11. 

Md. Soffriezan Yahya

Pengurus Bahagian, 

Pelancongan Budaya

Tingkat 5, Pejabat Bahagian,

Pelancongan Budaya

Telefon Pejabat : 088-250612

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Soffriezan.Yayah@sabah.gov.my

 

12. 

Jonilus @ Azrul Gosmin

Pengurus Bahagian, Latihan

Tingkat 5, Pejabat Bahagian Latihan, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : 088-258761

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Jonilus.Gosmin@sabah.gov.my

 

13. 

Fiona Jamiyan

Pengurus Bahagian, Dasar

Tingkat 5, Pejabat Bahagian Dasar, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : 088-254958

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Fiona.Jamiyan@sabah.gov.my

 

14. 

Esmarida Ebos

Pengurus Bahagian, Penyelidikan

Tingkat 5, Pejabat Bahagian Penyelidikan Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat :088-268 851

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Esmarida.Ebos@sabah.gov.my

 

15. 

Hairul Bin Aris

Pengurus Bahagian, Pentadbiran

Tingkat 4, Pejabat Bahagian Pentadbiran, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : 088-264855/088-2638879

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Hairul.Aris@sabah.gov.my

 

16. 

Siti Mardalinah A. Neezm

Pengurus Bahagian, Kewangan

Tingkat 4, Pejabat Bahagian Kewangan, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : 088-268766

Nombor Faks: 088-268808

Email Kerajaan: Siti.Mardalinah@sabah.gov.my

 

17. 

Jason Blasius

Pengurus Bahagian, Sumber Manusia

Tingkat 4, Pejabat Bahagian Sumber Manusia, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : 088-268745/088-268863

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Jason.Blasius@sabah.gov.my

 

18. 

Yasidin Sibin

Pengurus Bahagian

Pembangunan Perkampungan

Budaya

Tingkat 1, Pejabat Bahagian

Pembangunan Perkampungan

Budaya, Bangunan Wisma Budaya

 

Telefon Pejabat : -

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Yasidin.Sibin@sabah.gov.my

 

19. 

Mohd. Nazrin Shah Nasip

Pengurus Bahagian, Pendigitalan Budaya

Tingkat 1, Pejabat Bahagian Pendigitalan Budaya

Telefon Pejabat : -

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: MohdNazrin.Nasip@sabah.gov.my

 

20. 

Norhayati@ Nora Puriet

Ketua Unit, Audit Dalaman

Tingkat 5, Unit Audit Dalaman, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : -

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Nora.Puriet@sabah.gov.my

 

21. 

DK Nurul Atiqah Pg. Othman

Ketua Unit, Pengurusan Aset

Tingkat 5, Unit Pengurusan Aset, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : -

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: DkNurul.PgOthman@sabah.gov.my

 

22. 

Aieron Lonsiong Ronnie

Ketua Unit, Teknologi Maklumat

Tingkat 4, Unit Teknologi Maklumat, Bangunan Wisma Budaya

Telefon Pejabat : 088 - 268879

Nombor Faks: 088-268746

Email Kerajaan: Aieron.LonsiongRonnie@sabah.gov.my

 

23. 

Madri Talih

Ketua Unit Galeri Etnik Cawangan Kota Belud

Unit Galeri Etnik Cawangan Kota Belud

Telefon Pejabat : 088-268 863/879

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Madri.Talih@sabah.gov.my

 

24. 

Fazli Ahmad

Ketua Unit Galeri Etnik Caw. Tawau

Unit Galeri Etnik Caw. Tawau

Telefon Pejabat : 088-268 863/879

Nombor Faks: 088-268 746

Email Kerajaan: Fazli.Ahmad@sabah.gov.my