Menu

Products

Inventori Budaya Etnik Negeri Sabah - Etnik Balabak | Code to pay : ISBN 978-967-13768-9-8

SINOPSIS : Etnik Balabak merupakan etnik yang menetap di Pulau Banggi, Kudat dan Majoritinya tertumpu di dua buah kampung iaitu Kampung Maliyu dan Kampung Damaran. Jumlah penduduk etnik Balabak adalah sekitar 2000 orang termasuk mereka yang menetap di luar kawasan Pulau Banggi. Etnik Balabak terkenal dengan ilmu membuat minyak pugai iaitu ubat pengasih. Pada masa dahulu minyak pugai digunakan oleh seorang jejaka untuk menarik minat gadis yang ingin dikhawininya. Minyak pugai dikenali juga sebagai pugai pasang kerana boleh dibawa bersama berniaga untuk menarik perhatian dan minat pelanggan untuk membeli. Maklumat dapatan yang didokumentasikan ini telah memperkenalkan dan menonjolkan etnik Balabak untuk lebih dikenali oleh masyarakat luar. Usaha pendokumentasian ini secara tidak langsung merupakan usaha untuk memelihara enik yang sudah semakin berkurangan. [ For Purchases, please contact Marketing Division at 013-8638871 (Chin Sett Ling) / 016-8247346 (Said) ].
For online purchases, you can insert the ISBN NO into Sabah Pay > ISBN 978-967-13768-9-8

Please refer guideline here