Menu

Products

Inventori Budaya Etnik Negeri Sabah - Etnik Kadayan | Cpde to pay : ISBN 978-967-13768-0-5

SINOPSIS : Etnik Kadayan merupakan salah satu daripada 35 etnik yang terdapat di Negeri Sabah yang telah dikenal pasti membuat penempatan di beberapa buah tempat seperti di daerah Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, papar dan Labuan. Dari segi aktiviti sosioekonomi, etnik Kadayan kebanyakannya bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang serta menceburkan diri dalam penanaman getah. Seperti juga etnik lain, etnik Kadayan mempunyai cerita dongeng yang dikenali sebagai Pitaan iaitu cerita mengenai si monyet dan sahabatnya kura kura. Maklumat dapatan inventori budaya etnik yang dibuat di Negeri Sabah dapat mendokumentasikan budaya dan akan menjadi sumber rujukan untuk membangunkan industri pelancongan budaya di Negeri Sabah. [ Any enquiries, please contact Marketing Division at +60138638871 - Chin Sett Ling / +60168247346 - Said ]
For online purchases, you can insert the ISBN NO into Sabah Pay > ISBN 978-967-13768-0-5

Please refer guideline here