Menu

Products

Himpunan Ginda Etnik Dusun Tatana | Code to pay : ISBN 978-976-13768-6-7

SINOPSIS : Ginda adalah salah satu lagu tradisi bagi etnik Dusun Tatana. Lagu tradisi tersebut merupakan satu bentuk komunikasi yang mempunyai unsur seni yang tinggi. Selain daripada ginda, etnik Dusun Tatana juga mempunyai pelbagai lagu tradisi yang lain seperti Bolibag, Nandong, Mibobogo, Badaup dan Boluai. Walau bagaimanapun, beberapa daripada jenis lagu tradisi tersebut hanya boleh dibuat untuk upacara ritual sahaja seperti Mibobogo, Boluai dan Bolibag. Lagu-lagu tradisi tersebut digunakan semasa upacara ritual untuk berinteraksi dengan kuasa ghaib (supernatural). Terdapat sebanyak 302 ginda yang dapat didokumentasikan dalam buku ini. Sebahagian besar daripada ginda tersebut dicipta sendiri oleh Tan Sri Datuk Seri Panglima Wences Angang dan sebahagiannya diperoleh beliau daripada penduduk etnik Dusun Tatana di sekitar daerah Kuala Penyu. [ Any enquiries, please contact Marketing Division at +60138638871 - Chin Sett Ling / +60168247346 - Said ]
For online purchases, you can insert the ISBN NO into Sabah Pay > ISBN 978-976-13768-6-7

Please refer guideline here