Menu

Pendaftaran Badan Kebudayaan Di LKNS

Syarat-Syarat Pendaftaran Badan Kebudayaan di Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah

 

TAFSIRAN BADAN KEBUDAYAAN

1. "Badan kebudayaan" ertinya sesuatu persatuan, pertubuhan, kumpulan orang, syarikat, perusahaan, institusi atau pusat kebudayaan yang menjalankan kebudayaan di Negeri Sabah” Seksyen 2, Enakmen Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah 1996 [Pindaan 2010].

2. Pendaftaran sebagai “Badan kebudayaan” juga mengambil kira individu (berkarya secara solo) didaftarkan sebagai sebahagian dalam “kumpulan orang” dalam penggiat seni.

SYARAT-SYARAT AM

3. Pemohon (atau wakilnya) merupakan warganegara atau berstatus penduduk tetap Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas.

4. Badan Kebudayaan yang didaftarkan beroperasi di Sabah.

5. Aktif menjalankan kebudayaan dan kesenian di negeri Sabah.

6. Menjalankan aktiviti kebudayaan dan kesenian sebagai kegiatan utama dalam mana-mana kelas seperti berikut:

Kelas 1

Persembahan pentas dan tontonan ramai

Kelas 2

Dokumentari dan perfileman

Kelas 3

Seni Visual

Kelas 4

Fesyen dan peragaan pakaian

Kelas 5

Perkhidmatan  tempat  peranginan,  lawatan dan penginapan

Kelas 6

Ejen atau orang tengah untuk promosi lawatan pelancongan, jualan produk seni budaya atau perkhidmata kebudayaan

Kelas 7

Pembuatan  kraf   tangan berasaskan  hasil rimba, benang atau manik, tekstil, logam, seramik atau kaca

Kelas 8

Peruncit atau pemborong hasil kraf tangan dan makanan

Kelas 9

Penulis buku, blogger atau karya bercetak termasuk kaedah digital, media sosial, vloger

Kelas 10

Seni mempertahankan diri

Kelas 11

Perubatan tradisional termasuk  khidmat urutan dan ritual budaya

Kelas 12

Perniagaan berasaskan rakaman  dan komposisi gubahan lagu

Kelas 13

Kegiatan berkaitan denga pengajaran dan pembelajaran seni budaya

Kelas 14

Lain-lain yang tidak termasuk dalam kelas-kelas di atas

 

KADAR YURAN PENDAFTARAN

7. Kadar yuran pendaftaran badan kebudayaan adalah seperti berikut:

Bil

Jenis pendaftaran

Kadar yuran /Fi (RM)

Catatan

(1)

Syarikat

RM50.00

Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1995

(2)

Institusi

RM50.00

Kerajaan atau swasta

(3)

Pusat Kebudayaan

RM50.00

-

(4)

Perusahaan(selain syarikat)

RM30.00

Mempunyai lesen perniagaan  dari  Pihak Berkuasa Tempatan

(5)

Persatuan

RM30.00

Berdaftar dengan ROS

(6)

Komuniti

RM30.00

Kumpulan orang termasuk  komuniti kampung, komuniti pelancongan, kelab, buskers yang diadakan lebih daripada 2 orang)

(7)

Penggiat budaya (Individu)

RM30.00

Bergiat secara solo

 

8. Caj yuran pendaftaran dikenakan sekali sahaja selagi badan kebudayaan yang didaftarkan masih aktif (menghantar laporan tahunan dalam bentuk minit mesyuarat yang menyatakan jawatankuasa dan aktiviti tahunan).

TANGGUNGJAWAB PEMILIK DAFTAR

9. Badan kebudayaan yang telah didaftarkan dalam sistem pendaftaran hendaklah menghantar laporan aktiviti tahunan pada 1 – 31 Disember setiap tahun bagi memastikan pendaftarannya berstatus aktif.
 
10. Sekiranya badan kebudayaan tersebut gagal menghantar laporan selama 2 tahun berturut-turut dianggap tidak aktif lagi dan pembaharuan pendaftaran harus dibuat semula dengan caj yuran yang ditetapkan. 
 
11. Memastikan kegiatan kebudayaan dan kesenian yang dijalankan tidak bertentangan dengan mana-mana dasar, peraturan dan undang-undang yang sedang berkuat kuasa.